Sản phẩm

Iso-propyl Alcohol (IPA)

Giá: Liên hệ

XÚT LỎNG NAOH 50%

Giá: Liên hệ

ACID NITRIC (HNO3 68%)

Giá: Liên hệ

BORIC ACID H3BO3 99%

Giá: Liên hệ

C7H8O – BEZYL ALCOHOL

Giá: Liên hệ

C6H6 – BENZENE

Giá: Liên hệ

Đối tác & Khách hàng

Doi tac 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đói tác 5
Đối tác 6
phone
chat zalo chat facebook